KADRY I PŁACE

Zakres prac związanych z obsługą kadrowo-płacową jest bardzo szeroki a złożoność i częste zmiany w zakresie prawa pracy przysparzają wiele trudności.

Zajmiemy się pełną obsługą kadrowo-płacową Twoich pracowników

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy m.in:

  • prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników
  • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
  • sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia
  • ewidencję czasu pracy
  • sporządzanie listy płac
  • obsługę umów cywilnoprawnych
  • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS
  • sporządzanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych