UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Uproszczona księgowość to popularna i łatwiejsza od pełnej księgowości, forma ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Nie znaczy to, że jest mniej skomplikowana.

Wymaga ona równie dużej znajomości przepisów prawa podatkowego i gospodarczego.

Jeśli nie jesteś biegły w tematach księgowo-podatkowych, to pozwól nam przejąć część Twoich obowiązków związaną z prowadzeniem księgowości.

W ramach prowadzenia uproszczonej księgowości oferujemy m.in:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa
  • dokonywanie zapisów księgowych odpowiadającym zdarzeniom gospodarczym
  • ustalanie w oparciu o zapisy księgowe wysokości podatków
  • sporządzanie deklaracji podatkowych