PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej i podatkowej,
precyzyjnego przedstawiania sytuacji finansowej firmy, biegłości we wciąż zmieniających się przepisach.

Pozwól, że profesjonalnie się tym zajmiemy.

W ramach obsługi pełnej księgowości oferujemy m.in:

  • pomoc w otwarciu ksiąg rachunkowych wraz z utworzeniem planu kont
  • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych
  • prowadzenie księgi głównej, ksiąg pomocniczych, ewidencji środków trwałych, ewidencji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT
  • sporządzanie deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, i dostarczanie ich do Urzędu Skarbowego
  • bieżącą kontrolę należności oraz zobowiązań